City_Run_2022_Logo_500x500

AMAZING THAILAND

ซิตี้รัน…มันส์ ฟัน เว่อร์..ยิ่งกว่าเดิม

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

(30 เม.ย.65 – 26 มิ.ย.65)

รางวัลพิเศษ (สัปดาห์ที่ 1-9)

ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลพิเศษ

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันทุกคนจะให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพ มีการออกกาลังกายเล่นกีฬามากขึ้น การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) จึงเป็นกิจกรรมที่กาลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งเป็น กลุ่มตลาดที่มีกาลังซื้อสูง มีความหลากหลาย และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้หลากหลายกลุ่ม การท่องเที่ยว เชิงกีฬานั้นมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากการท่องเที่ยวโดยทั่วไป เนื่องจากมีความครอบคลุมทั้งด้านการท่องเที่ยวและ ด้านกีฬา ซึ่งนับเป็นโอกาสของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงในด้านแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนจะสามารถต่อยอด สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาทาให้กลุ่มนักท่องเที่ยวของไทยขยายวงกว้างมายิ่งขึ้น รวมถึงสามารถช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจานวนมากและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์สถานที่ จัดการแข่งขันให้ยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม “Amazing Thailand City Run…มันส์ ฟัน เวอร์ ยิ่งกว่าเดิม” ใน 5 พื้นที่ทั่วทุกภูมิภาค โดยได้คัดเลือกจังหวัดที่มีศักยภาพพร้อมในทุกด้าน ทั้งแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยว สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ   ให้ความสำคัญ ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่   และการท่องเที่ยว ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นภาพลักษณ์ประเทศไทย และที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือสามารถ ดาเนินการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรการผ่อน ปรนกิจการและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรฐานด้านความปลอดภัยสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวจากภาครัฐ ทาให้เกิดรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ โดยใช้กิจกรรมการ ท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เป็นจุดขาย ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น
 2. เพื่อส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ New Normal ตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและ กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ มาตรฐาน (SHA) รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ในการเข้าร่วมกิจกรรม

เป้าหมาย

 1. นักท่องเที่ยวชาวไทย
 2. นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ

 1. เดือนเมษายน– มิถุนายน 2565 (3 เดือน)
 2. วันกิจกรรมทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 05.00-19.00 น.

วันที่ 30 เม.ย. – 1 พ.ค, 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 พ.ค. 65 (5 สัปดาห์)

วันที่ 4-5, 11-12, 18-19, 25-26 มิ.ย. 65 (4 สัปดาห์)

หมายเหตุ กิจกรรมดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และสถานที่ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หรือเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ และอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดฝัน

ขอบเขตการดำเนินงาน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญนักวิ่งทุกท่านร่วมโครงการส่งเสริมการกีฬาและกระตุ้นการท่องเที่ยว หลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ซิตี้รัน…มันส์​ ฟัน​ เว่อร์ ยิ่งกว่าเดิม…สนุกทุกเส้นทางทั่วประเทศ”

 

รูปแบบการจัดกิจกรรม เป็นการร่วมวิ่ง​​ประเภท City Run ซึ่งกำลังเป็นกระแสนิยมสูงสุดของเหล่านักวิ่งหรือผู้ชื่นชอบการออกกำลังกายในปัจจุบัน​ ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องหาเช็คพ้อยท์​ที่ถูกซ่อนไว้ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ​ ทั่วประเทศ ตาม Mission และเส้นทางวิ่งที่ถูกกำหนดไว้ ไม่เหมือนกันในแต่ละสถานที่ เพียงสะสมคะแนนจากการวิ่งให้ได้เกิน 3,000 แต้ม ก็จะได้รับเหรียญที่ระลึก Limited Edition (สิทธิพิเศษสำหรับ 10,000 คนแรก เท่านั้น)​ พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกโครงการจากการจับฉลากในทุกๆสัปดาห์อีกมากมาย นอกจากนี้ ยังจะมีการจับฉลากรางวัลใหญ่ในวันสุดท้ายของการจัดโครงการ (29 มิถุนายน 65) อาทิ แพ็คเกจเดินทางและท่องเที่ยว, บัตรรับประทานอาหารจากร้านอาหารชื่อดัง, บัตรสมมนาคุณจากสปาชั้นนำ ฯลฯ

 

กิจกรรม “Amazing Thailand ซิตี้รัน…มันส์ ฟัน เว่อร์…ยิ่งกว่าเดิม” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง 26 มิถุนายน 2565 (9 สัปดาห์) ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น จำกัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพียง 10,000 คน เท่านั้น!!!

ข้อกำหนดและกติกาในการร่วมกิจกรรม มีดังนี้

 1. ลงทะเบียน ทาง amazingthailandcityrun.com (จำกัดสิทธิ์ 1 ครั้งต่อสัปดาห์)
 2. ดาวโหลดแอปพลิเคชั่น District Race
 3. วันแข่งขัน: รวมทั้งสิ้น 9 สัปดาห์

(สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 65 / 05.30-19.30 น.)

(สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 65 / 05.30-19.30 น.)

(สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 65 / 05.30-19.30 น.)

(สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 65 / 05.30-19.30 น.)

(สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 65 / 05.30-19.30 น.)

(สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 4 – 5 มิถุนายน 65 / 05.30-19.30 น.)

(สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 65 / 05.30-19.30 น.)

(สัปดาห์ที่ 8 วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 65 / 05.30-19.30 น.)

(สัปดาห์ที่ 9 วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 65 / 05.30-19.30 น.)

 1. ระยะเวลาแข่งขัน: ครั้งละ 3 ชั่วโมง (ระหว่างเวลา 05.30-19.30 น.)
 2. จุด Check-point: จำนวน 40 จุด ต่อจังหวัด
 3. กติกาการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับของที่ระลึกโครงการ

ต้องแสดงแผนที่ ที่แสดงเส้นทางวิ่งของตัวเอง แสดงคะแนนตรงกับคะแนนที่ตนเองได้รับ

(วิธีบันทึกแผนที่แสดงเส้นทางวิ่งของผู้เข้าร่วมกิจกรรม)

-หลังจากกดปุ่ม “สิ้นสุดกิจกรรม” ปุ่มสี่เหลี่ยมขาวด้านขวาบน ให้กดปุ่ม “Post to feed”

-ระบบจะแสดงเส้นทางวิ่ง/ระยะทาง/คะแนน ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

-ท่านสามารถเขียนรีวิววหรือแชร์ประสบการณ์ต่างๆได้

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (วันเสาร์และวันอาทิตย์) ต่อสัปดาห์ โดยจะได้รับรหัส (CODE) ทางอีเมล์ หลังจากการลงทะเบียนสมัครแข่งขันทางเว็บไซด์ amazingthailandcityrun.com เสร็จสิ้น
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีเวลา 3 ชั่วโมง ในการแข่งขันแต่ละภารกิจ (Misssion) เพื่อทำคะแนนสะสมให้ได้ 3,000 คะแนน หรือมากกว่า โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถทำคะแนนได้มากกว่าที่กำหนดแต่ละภารกิจ (Mission) ของสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) มาลุ้นรับของรางวัลที่ระลึกประจำสัปดาห์นั้นๆ ได้ (1 รางวัล/คน/สัปดาห์)
 3. ในกรณีผู้ร่วมกิจกรรมต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอีก สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในสัปดาห์ถัดไปได้ โดยต้องละเบียนร่วมกิจกรรมใหม่ ในทุกๆ สัปดาห์
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ศบค. อย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. ลงทะเบียนทาง
  www.amazingthailandcityrun.com
 2. สมัคร / รับรองตัวเอง
  แอพพลิเคชั่น DISTRICT
 3. รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
 4. START THE RACE
  2 วัน / การร่วมกิจกรรม
  40 จุด / CHECKPOINTS / พื้นที่
  9 สัปดาห์ / 9 WEEKS CHALLENGE
 5. COLLECT YOUR POINT
  สะสมคะแนน อย่างน้อย 3,000 คะแนน
  ลุ้นรับของที่ระลึก ในแต่ละสัปดาห์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เกิดกระแสการท่องเที่ยวท้องถิ่น ก่อให้เกิดรายได้เข้าสู่เศรษฐกิจท่องเที่ยว
 2. ประชาชนเกิดความเข้าใจถึงภัยอันตรายจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสามารถปรับตัวกับการใช้ชีวิตในวิถีใหม่ หรือ New Normal Lifestyle
 3. ประชาชนให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตัวเองและครอบครัวมากขึ้นและมีสุขภาพกายที่ดีและสุขภาพจิตที่ดี ปลอดภัยจากการเจ็บไข้ได้ป่วย
 4. รัฐบาลสามารถควบคุมดูแลการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ โดยดำเนินการควบคู่กับกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน
 5. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อรัฐบาลและกระทรวงฯ

การถ่ายภาพและ/หรือบันทึกวิดีโอ
Photography and Filming

 

ในงานนี้จะมีการถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ และการดำเนินงานต่างๆของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หากท่านไม่ยินยอมให้มีภาพของท่านปรากฏในการถ่ายภาพหรือวิดีโอ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยด่วน

 

The will be Photography and Filming taking place in this event. Please be advised, by participating in this event, you agree to allow TAT to use your photographs and films for promotional and archival purposes. If you do not with to be photographed and/or filmed, please notify us as soon as possible.

RUNNING ZONE 10K CHALLENGE

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับไทยแลนด์ไตรลีก ขอเชิญนักวิ่งทุกท่านร่วมโครงการ “Amazing Thailand ซิตี้รัน…มันส์ ฟัน เว่อร์…ยิ่งกว่าเดิม” ในกิจกรรมวิ่ง Running Zone 10K CHALENGE ระยะ 10 กม. ระหว่างวันที่ 14 พค ถึง 25 มิย 65 ณ จังหวัดชลบุรี, อยุธยา, เชียงใหม่, สงขลา และจังหวัดอุดรธานี
กติกาง่ายๆ เพียงวิ่งให้จบ 10 กม. รับทันทีเสื้อฟินิชเชอร์สุดเท่ห์ LIMITED EDITION

การลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

1.วันแข่งขัน (ทุกวันเสาร์)

สนามที่ 1 วันที่ 14 พฤษภาคม 65 เวลา 17.00-19.30 น. สนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

สนามที่ 2 วันที่ 21 พฤษภาคม 65 เวลา 17.00-19.30 น. สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา จ.อยุธยา

สนามที่ 3 วันที่ 4 มิถุนายน 65 เวลา 17.00-19.30 น. สนามกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

สนามที่ 4 วันที่ 11 มิถุนายน 65 เวลา 17.00-19.30 น. สนามกีฬาจิระนคร จ.สงขลา

สนามที่ 5 วันที่ 25 มิถุนายน 65 เวลา 17.00-19.30 น. สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี

 

2.วันรับสมัคร

เปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.

ทาง https://thailandtrileagueonline.com/rz10km/Registrations

รูปแบบการจัดกิจกรรม

 • จัดระเบียบให้มีการวิ่งภายใต้กติกาที่ถูกกำหนดโดย ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา (ศบค.) โดยกำหนดให้วิ่งเป็นรอบๆ ละไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที จำกัดจำนวนนักวิ่งไม่เกิน 250 คน
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน จะต้องลงทะเบียน “ไทยชนะ” และใส่ Wristband เพื่อให้ทีมงานสามารถตรวจสอบประวัติและติดตามความเคลื่อนไหวได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ
 • รูปแบบของกิจกรรม จะเป็นการให้วิ่งเพื่อแข่งขันในระยะทางของตัวเอง คือ ระยะ 10กม.โดยนักวิ่งจะได้รับเสื้อยืดเป็นของที่ระลึก  หากสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่นักวิ่งสมัครร่วมกิจกรรม

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. ลงทะเบียนสมัครร่วมโครงการฯ ทาง amazingthailandcityrun.com
 2. ผู้สมัครรับรองตนเอง ผ่านทางแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ”
 3. ผู้สมัครจะได้รับเอกสารยืนยันการรับสมัครทางอีเมล์ (รหัสเป็น QR Code)
 4. ลงทะเบียนเพื่อรับเบอร์แข่งขัน/Wristband (ระบบจะบันทึกข้อมูลนักวิ่งทุกคน) จุดลงทะเบียน
 5. ผ่านสถานีคัดกรอง ตามมาตรการของ ก.สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด (ลดการสัมผัส วัดอุณหภูมิ กดแอลกอฮอล์) โปรดเดินทางมายังสถานที่แข่งขันก่อนเวลานัดหมาย 15-45 นาที
 6. รายงานตัว และอบอุ่นร่างกายเตรียมแข่งขัน (CHECK-IN/STANDBY) ณ อัฒจันทร์ของสนามกีฬา
 7. เจ้าหน้าที่ประกาศนักวิ่งเข้าประจำที่ (ยืนตามจุดของหมายเลขที่กำหนด/ระยะห่าง 4 เมตร)
 8. ปล่อยตัว/FLAG-OFF โดยมีระยะเวลาแข่งขัน 90 นาทีต่อ 1 รอบ (จำนวนผู้ร่วมแข่งขันไม่เกิน 200-250 คนต่อรอบ)
 9. หลังสิ้นสุดการแข่งขัน (90 นาที) ระบบจะบันทึกผลการแข่งขัน (รับผลยืนยัน ณ จุด CHECK-OUT)
 10. CHECK-OUT/EXIT (เช็คเอ้าท์)
 11. สิ้นสุดกิจกรรม/การแข่งขัน

มาตรการป้องกันการติดเชื้อ

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

– ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องมีหลักฐานการยืนยันการผ่านการฉีดวัคซีน (Certificate of Vaccination) และมีหลักฐานแสดงผลการตรวจด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK ที่สามารถยืนยันได้ว่า ไม่มีเชื้อโควิด-19 ภายใน 72 ชั่วโมง

– ผู้ร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างเคร่งครัด

– เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาการให้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการของผู้ร่วมงานในทุกกรณี หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการแข่งขันฯ

 

ขั้นตอนของการรายงานตัว ณ สถานที่จัดกิจกรรม มีดังนี้

1. ผ่านจุดคัดกรอง

2. ตรวจอุณหภูมิร่างกาย

◦ (กรณีที่อุณหภูมิสูงกว่า 37.5c จะไม่อนุญาตให้ร่วมกิจกรรม)

◦ (กรณีที่อุณหภูมิต่ำกว่า 37.5c อนุญาตให้เข้าจุดลงทะเบียน)

3.แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน 

4. Check-in เข้าไปรอเรียกบนอัฒจันทร์

5. ร่วมกิจกรรมวิ่ง ประมาณ 60-90 นาที

6. บันทึกสถิติและ Print-out ใบรับรองผลการแข่งขัน

7. รับเสื้อที่ระลึก Finisher Limited Edition

8. ล้างมือด้วยเจลและสวมหน้ากาก

9. Check-out เพื่อเดินทางกลับ

กำหนดวันจัดกิจกรรม

 

ประเภทกิจกรรม สนามที่ 1 สนามที่ 2 สนามที่ 3 สนามที่ 4 สนามที่ 5
วันแข่งขัน (เสาร์)

ระยะ 10 กม

14 พค 65

17.00-19.30 น.

จ.ชลบุรี

21 พค 65

17.00-19.30 น.

จ.อยุธยา

4 มิย 65

17.00-19.30 น.

จ.เชียงใหม่

11 มิย 65

17.00-19.30 น.

จ.สงขลา

25 มิย 65

17.00-19.30 น.

จ.อุดรธานี

ตารางกิจกรรมประจำวัน

16:00-17:00 น.  เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมในจุดต่างๆ/ทำความสะอาดสถานที่
17:00-17:40 น.  ลงทะเบียน/ขั้นตอนการคัดกรอง/โซนปลอดโควิด/STANDBY
17:40-17:55 น.  นักวิ่งเข้าประจำจุดในลู่วิ่ง
18:00-19:30 น.  เริ่มกิจกรรม
19:30-20:00 น.  CHECK-OUT/รับผลการแข่งขัน

[วันแข่งขัน/วันเสาร์] ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ที่เข้าเส้นชัยในระยะทาง 10 กม ในเวลากำหนด จะได้รับ

 • เสื้อ FINISHER ที่ระลึกประจำการแข่งขัน
 • รูปภาพขณะร่วมกิจกรรมแข่งขัน

การรับหมายเลขประจำตัวและอุปกรณ์

ผู้สมัครล่วงหน้าทุกคน สามารถแสดงบัตรประชาชนไปติดต่อขอรับหมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน (BIB/Wristband) และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ฝ่ายจัดเตรียมไว้ให้ ตามวันที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณจุดลงทะเบียน  ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

ระบบจับเวลา การบันทึกสถิติ และภาพถ่าย

ฝ่ายจัดการแข่งขันจะใช้ระบบจับเวลาแบบ Chip Timing โดยจะมีการจับเวลาและประมวลผลแบบ Real Time ซึ่งผู้ติดตามหรือครอบครัว จะสามารถดูความเคลื่อนไหวของผู้แข่งขันได้ตลอดเวลาที่เข้าร่วมแข่งขัน

ระบบจะรายงานผลการแข่งขัน อันดับและสถิติของแต่ละท่านในทันที ที่ผู้แข่งขันวิ่งจบในระยะทางที่สมัครไว้ โดยสามารถตรวจสอบผลการแข่งขันได้ทางมือถือของผู้แข่งขันโดยการสแกน QR Code บนเบอร์บิบเพื่อเช็คผลการแข่งขัน

ฝ่ายจัดการแข่งขันได้จัดช่างกล้องมืออาชีพ เพื่อถ่ายภาพขณะที่ผู้แข่งขันเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน โดยสามารถโหลดภาพความละเอียดสูง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทาง Facebook: Running Zone 10K Challenge

อุปกรณ์บังคับ

 • ผู้แข่งขันต้องโหลดแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เพื่อให้ฝ่ายจัดการแข่งขัน และศบค. สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหว (Monitor) ได้ตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม
 • ผู้แข่งขันต้องใส่หน้ากากอนามัย ในขณะที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอดเวลา ยกเว้น ในช่วงวิ่ง (90 นาที)
 • ฝ่ายจัดการแข่งขันจะใช้ระบบจับเวลาแบบ Chip Timing โดยจะมีการจับเวลาและประมวลผลแบบ Real Time ซึ่งผู้ติดตามหรือครอบครัว จะสามารถดูความเคลื่อนไหวของผู้แข่งขันได้ตลอดเวลาที่เข้าร่วมแข่งขัน

VIRTUAL RUN – วิ่งเสมือนจริง

รูปแบบการจัดกิจกรรม เป็นการร่วมวิ่ง​​ประเภท City Run ซึ่งกำลังเป็นกระแสนิยมสูงสุดของเหล่านักวิ่งหรือผู้ชื่นชอบการออกกำลังกายในปัจจุบัน ​ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องหาเช็คพ้อยท์​ที่ถูกซ่อนไว้ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ​ทั่วประเทศ ตาม Mission และเส้นทางวิ่งที่ถูกกำหนดไว้ ไม่เหมือนกันในแต่ละสถานที่ เพียงสะสมคะแนนจากการวิ่งให้ได้เกิน 3,000 แต้ม (บันทึกผลแบบ District Run) หรือวิ่งสะสมระยะทาง 10 กม.ต่อ 1 ครั้ง (บันทึกผลแบบ Virtual Run) ก็จะได้รับเหรียญที่ระลึก Limited Edition (สิทธิพิเศษสำหรับ 10,000 คนแรก เท่านั้น)​ พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกโครงการจากการจับฉลากในทุกๆสัปดาห์อีกมากมาย นอกจากนี้ ยังจะมีการจับฉลากรางวัลใหญ่ในวันสุดท้ายของการจัดโครงการ (29 มิถุนายน 65) อาทิ แพ็คเกจเดินทางและท่องเที่ยว, บัตรรับประทานอาหารจากร้านอาหารชื่อดัง, บัตรสมมนาคุณจากสปาชั้นนำ ฯลฯ

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม “Amzing Thailand Cityrun..มันส์ ฟัน เว่อร์..ยิ่งกว่าเดิม”

วิ่งสะสมระยะทางอย่างน้อย 10 กม.ต่อ 1 ครั้ง บันทึกผลแบบ Virtual Run
(ทั่วประเทศ/ยกเว้น 6 จังหวัดนำร่อง) ดังนี้

 1. ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทางเว็บไซด์ amazingthailandcityrun.com / LINE OA (OfficialAccount) : @cityrunvr
 2. ผู้สมัครจะต้องวิ่งเพื่อสะสมระยะวิ่งให้ครบ 10 กิโลเมตรต่อครั้งหรือมากกว่า ท่านสามารถวิ่งที่ไหน จังหวัดอะไรก็ได้ (ทั่วประเทศ) ในช่วงวัน-เวลากิจกรรมของแต่ละสัปดาห์ โดยท่านจะต้องผลวิ่งด้วยรูปผลวิ่งที่แสดงระยะทางและวันที่วิ่ง พร้อมกับแนบรูปถ่ายตัวเองกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ระบุจังหวัดที่วิ่ง เพื่อรับสิทธิ์ในการลุ้นรับของรางวัลที่ระลึกประจำสัปดาห์นั้นๆ (1 รางวัล/คน/สัปดาห์)
 3. วันที่จัดกิจกรรม ผู้สมัครสามารถเริ่มวิ่งและส่งผลได้ 4 สัปดาห์ ดังนี้
  ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 05.30-19.30 น.
  Week#6: วันที่ 4-5 มิย 65 (ทั่วประเทศ)
  Week#7: วันที่ 11-12 มิย 65 (ทั่วประเทศ)
  Week#8: วันที่ 18-19 มิย 65 (ทั่วประเทศ)
  Week#9: วันที่ 25-26 มิย 65 (ทั่วประเทศ)
 4. วิธีการบันทึก ระยะวิ่ง สามารถทำได้ ดังนี้
  4.1 จับระยะวิ่งผ่านแอพพลิเคชั่น ด้วยโทรศัพท์แบบ Smart Phone หรือนาฬิกาแบบ Smart Watch อาทิ GARMIN Connect, Suunto Movescount, Strava, Runtastic เป็นต้น
  4.2 เมื่อเสร็จสิ้นการวิ่งในแต่ละครั้ง ให้ถ่ายภาพหน้าจอนาฬิกาหรือโทรศัพท์ของท่านที่แสดงระยะทางและวันที่วิ่ง พร้อมกับแนบรูปถ่ายตัวเองกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ระบุจังหวัดที่วิ่ง
 5. ส่งผลการวิ่ง ในข้อ 4. ผ่านทาง LINE OA (OfficialAccount) : @cityrunvr
 6. ผู้สมัครจะต้องวิ่งและส่งผลการวิ่งเก็บระยะทางของท่าน ในช่วงเวลากิจกรรม วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 05.30-19.30 น. (คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผลหลังจากวัน-เวลาดังกล่าว ในทุกกรณี)
 7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องวิ่งสะสมระยะทางอย่างน้อย 10 กม.ต่อ 1 ครั้ง จึงจะได้สิทธิ์รับเหรียญที่ระลึก Limited Edition (สำหรับ 10,000 คนแรกของโครงการเท่านั้น)​ พร้อมสิทธิ์ลุ้นรับของที่ระลึกโครงการ จากการจับฉลากในทุกๆ สัปดาห์อีกมากมาย นอกจากนี้ ยังจะมีการจับฉลากรางวัลใหญ่ในวันสุดท้ายของการปิดโครงการ (29 มิถุนายน 65) อาทิ แพ็คเกจเดินทางและท่องเที่ยว, บัตรรับประทานอาหารจากร้านอาหารชื่อดัง, บัตรสมมนาคุณจากสปาชั้นนำ ฯลฯ
 8. ของที่ระลึก สำหรับผู้ที่ร่วมกิจกรรม “Amzing Thailand Cityrun..มันส์ ฟัน เว่อร์..ยิ่งกว่าเดิม” มีดังนี้
  – เหรียญที่ระลึก (เฉพาะ 10,000 คนแรกเท่านั้น)
  – ผ้าพันคออเนกประสงค์
  – เสื้อวิ่ง
  – เสื้อยืด
  – เสื้อแจ็คเก็ต
  หมายเหตุ คณะกรรมการฯ​ ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงของที่ระลึก
 9. คณะกรรมการฯ จะจัดส่งของที่ระลึกฯ ให้แก่นักวิ่งตามที่อยู่ที่ท่านลงทะเบียนไว้ในเมนู “ของที่ระลึก” ทาง LINE OA เท่านั้น

REGISTRATION / ลงทะเบียนสมัครแข่งขัน

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ระบบเก็บคะแนนแบบ District

(เปิดระบบตั้งแต่ วันพุธที่ 1 มิย 65 เป็นต้นไป)

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ระบบเก็บระยะวิ่ง Virtual Run

(เปิดระบบตั้งแต่ วันพุธที่ 1 มิย 65 เป็นต้นไป)

หากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อทางเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวก ในการลงทะเบียนสมัครแก่ท่านได้ ทาง

โทรศัพท์: 0 2957 5880, 0 2957 5881 โทรสาร 0 2957 5882  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10:00-17:00 น. (หยุดวันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)

หรือติดต่อทางอีเมล์ที่ amazingthailandcityrun@gmail.com

PRIZES / รางวัล

ของที่ระลึกโครงการ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสะสมคะแนนจากการวิ่งให้ได้เกิน 3,000 แต้ม จึงจะได้รับเหรียญที่ระลึก Limited Edition (สิทธิพิเศษสำหรับ 10,000 คนแรก เท่านั้น)​ พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกโครงการจากการจับฉลากในทุกๆสัปดาห์อีกมากมาย นอกจากนี้ ยังจะมีการจับฉลากรางวัลใหญ่ในวันสุดท้ายของการจัดโครงการ (29 มิถุนายน 65) อาทิ แพ็คเกจเดินทางและท่องเที่ยว, บัตรรับประทานอาหารจากร้านอาหารชื่อดัง, บัตรสมมนาคุณจากสปาชั้นนำ ฯลฯ

 • เหรียญที่ระลึก (เฉพาะ 10,000 คนแรกเท่านั้น)
 • ผ้าพันคออเนกประสงค์
 • เสื้อวิ่ง
 • เสื้อยืด
 • เสื้อแจ็คเก็ต

หมายเหตุ คณะกรรมการฯ​ ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงของที่ระลึก

กติกา​การรับของรางวัล

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแสดงแผนที่​ ที่แสดงเส้นทางวิ่งของตัวเอง​ ที่แสดงคะแนนตรงกับคะแนนที่ตนได้รับ

วิธีบันทึกแผนที่แสดงเส้นทางวิ่งของผู้ร่วมกิจกรรม

 • หลังจากกดปุ่ม​ “สิ้นสุดกิจกรรม” ปุ่มสี่เหลี่ยมขาวด้านขวาบน​ ให้กดปุ่ม​ “Post to feed”
 • ระบบจะแสดงเส้นทางวิ่ง/ระยะทาง/คะแนน​ ของผู้ร่วมกิจกรรม
 • ท่านสามารถเขียน​รีวิวหรือแชร์ประสบการณ์​ต่างๆ​ ได้

COURSE / สถานที่แข่งขัน

3 ชั่วโมง 40 เช็คพ้อยท์ 3,000 แต้ม

REWARD LISTS / ตรวจสอบรายชื่อผู้พิชิตของที่ระลึก

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำสัปดาห์ที่ 1 (30 เมย – 1 พค 65)

ผู้โชคดีรับรางวัลเสื้อ Jacket (City Run Edition) จํานวน 50 ตัว
ผู้โชคดีรับรางวัลเสื้อยืด T-Shirt (City Run Edition) จํานวน 100 ตัว
ผู้โชคดีรับรางวัลเสื้อวิ่ง Singlet (City Run Edition) จํานวน 200 ตัว
ผู้โชคดีรับรางวัลเหรียญที่ระลึก Medal (City Run Edition)

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำสัปดาห์ที่ 2 (7 – 8 พค 65)

ผู้โชคดีรับรางวัลเสื้อ Jacket (City Run Edition) จํานวน 50 ตัว
ผู้โชคดีรับรางวัลเสื้อยืด T-Shirt (City Run Edition) จํานวน 100 ตัว
ผู้โชคดีรับรางวัลเสื้อวิ่ง Singlet (City Run Edition) จํานวน 200 ตัว
ผู้โชคดีรับรางวัลเหรียญที่ระลึก MEDAL (CITY RUN EDITION)

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำสัปดาห์ที่ 3 (14 – 15 พค 65)

ผู้โชคดีรับรางวัลเสื้อ Jacket (City Run Edition) จํานวน 50 ตัว
ผู้โชคดีรับรางวัลเสื้อยืด T-Shirt (City Run Edition) จํานวน 100 ตัว
ผู้โชคดีรับรางวัลเสื้อวิ่ง Singlet (City Run Edition) จํานวน 200 ตัว
ผู้โชคดีรับรางวัลผ้าพันคออเนกประสงค์ Head Tube (City Run Edition) จํานวน 400 ชิ้น

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำสัปดาห์ที่ 4 (21 – 22 พค 65)

ผู้โชคดีรับรางวัลเสื้อ Jacket (City Run Edition) จํานวน 50 ตัว
ผู้โชคดีรับรางวัลเสื้อยืด T-Shirt (City Run Edition) จํานวน 200 ตัว
ผู้โชคดีรับรางวัลเสื้อวิ่ง Singlet (City Run Edition) จํานวน 300 ตัว
ผู้โชคดีรับรางวัลผ้าพันคออเนกประสงค์ Head Tube (City Run Edition) จํานวน 400 ชิ้น

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำสัปดาห์ที่ 5 (28 – 29 พค 65)

ผู้โชคดีรับรางวัลเสื้อ Jacket (City Run Edition) จํานวน 100 ตัว
ผู้โชคดีรับรางวัลเสื้อยืด T-Shirt (City Run Edition) จํานวน 200 ตัว
ผู้โชคดีรับรางวัลเสื้อวิ่ง Singlet (City Run Edition) จํานวน 300 ตัว
ผู้โชคดีรับรางวัลผ้าพันคออเนกประสงค์ Head Tube (City Run Edition) จํานวน 400 ชิ้น

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำสัปดาห์ที่ 6 (4 – 5 มิย 65)

ผู้โชคดีรับรางวัลเสื้อ Jacket (City Run Edition) จํานวน 150 ตัว
ผู้โชคดีรับรางวัลเสื้อยืด T-Shirt (City Run Edition) จํานวน 300 ตัว
ผู้โชคดีรับรางวัลเสื้อวิ่ง Singlet (City Run Edition) จํานวน 500 ตัว
ผู้โชคดีรับรางวัลผ้าพันคออเนกประสงค์ Head Tube (City Run Edition) จํานวน 600 ชิ้น

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำสัปดาห์ที่ 7 (11 – 12 มิย 65)

ผู้โชคดีรับรางวัลเสื้อ Jacket (City Run Edition) จํานวน 150 ตัว
ผู้โชคดีรับรางวัลเสื้อยืด T-Shirt (City Run Edition) จํานวน 300 ตัว
ผู้โชคดีรับรางวัลเสื้อวิ่ง Singlet (City Run Edition) จํานวน 500 ตัว
ผู้โชคดีรับรางวัลผ้าพันคออเนกประสงค์ Head Tube (City Run Edition) จํานวน 600 ชิ้น

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำสัปดาห์ที่ 8 (18 – 19 มิย 65)

ผู้โชคดีรับรางวัลเสื้อ Jacket (City Run Edition) จํานวน 150 ตัว
ผู้โชคดีรับรางวัลเสื้อยืด T-Shirt (City Run Edition) จํานวน 300 ตัว
ผู้โชคดีรับรางวัลเสื้อวิ่ง Singlet (City Run Edition) จํานวน 500 ตัว
ผู้โชคดีรับรางวัลผ้าพันคออเนกประสงค์ Head Tube (City Run Edition) จํานวน 600 ชิ้น

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำสัปดาห์ที่ 9 (25 – 26 มิย 65)

ผู้โชคดีรับรางวัลเสื้อ Jacket (City Run Edition) จํานวน 150 ตัว
ผู้โชคดีรับรางวัลเสื้อยืด T-Shirt (City Run Edition) จํานวน 300 ตัว
ผู้โชคดีรับรางวัลเสื้อวิ่ง Singlet (City Run Edition) จํานวน 500 ตัว
ผู้โชคดีรับรางวัลผ้าพันคออเนกประสงค์ Head Tube (City Run Edition) จํานวน 600 ชิ้น

Special Rewards / รางวัลพิเศษ

สัปดาห์ที่ 1-9 วันที่ 30 เมษายน ถึง 26 มิถุนายน 2565

 • แพ็คเก็จท่องเที่ยว 3 วัน 2 คืน (ที่พัก+ตั๋วเครื่องบิน) จํานวน 1 รางวัล
 • แพ็คเก็จที่พัก 3 วัน 2 คืน จํานวน 5 รางวัล
 • Gift Voucher บัตรรับประทานอาหาร จํานวน 10 รางวัล
 • Gift Voucher แพ็คเก็จทรีตเม้นต์ ณ สปาชั้นนำ จำนวน 15 รางวัล
 • Gift Voucher แลกซื้อสิ้นค้าห้างสรรพสินค้าชั้นนำ จำนวน 20 รางวัล
 • กระเป๋าเดินทาง+น้องสุขใจ (Amazing Thailand Edition) จํานวน 10 รางวัล
 • กระเป๋าเป้+น้องสุขใจ (Amazing Thailand Edition) จํานวน 20 รางวัล
 • Jacket (City Run Edition) จํานวน 50 ตัว
 • เสื้อ T-Shirt (City Run Edition) จํานวน 150 ตัว
ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลพิเศษ

PHOTO GALLERY

งานแถลงข่าว

สัปดาห์ที่ 1

FAQ – คำถามที่ถามบ่อย

“AMAZING THAILAND ซิตี้ รัน…มันส์ ฟัน เว่อร์ ยิ่งกว่าเดิม” คืออะไร?

ยินดีต้อนรับสู่ Amazing Thailand ซิตี้รันมันส์ ฟัน เว่อร์ ยิ่งกว่าเดิม” การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ภายใต้คอนเซ้ป “City Run” โดยใช้เทคโนโลยีการติดตามตัวแบบ Real Time ผ่านแอปพลิเคชั่นระดับโลก District Race มาเป็นเครื่องมือ สนุกทุกเส้นทาง…ทั่วประเทศ ระยะเวลาของกิจกรรรมเดือนเมษายน – มิถุนายน 2565   (3 เดือน)

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ต้องสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ โดยมีกำหนดเวลาของการร่วมกิจกรรม เริ่มทุกวันเสาร์ เวลา 05.30 น. สิ้นสุดวันอาทิตย์ เวลา 19.30 น. ต่อ 1 ครั้ง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีหน้าที่จะต้องใช้มือถือเพื่อค้นหาจุด Check point ที่ถูกติดตั้งไว้ ณ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคะแนนที่แตกต่างในจุดต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการเข้าถึงสถานที่นั้นๆ นอกจากนี้ยังมีการให้ตอบคำถาม (Quiz) โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องตอบให้ถูกเพื่อรับคะแนนสะสมโบนัสอีกด้วย

เมื่อสิ้นสุดเวลา Cut-off (ทุกวันอาทิตย์ เวลา 19.30 น.) ระบบจะแจ้งยอดสะสมว่าได้กี่คะแนน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำแต้มสะสมอย่างน้อย 3,000 แต้มเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการจับฉลากแลกของที่ระลึกโครงการ

อย่าลืมถ่ายรูป เขียนแคปชั่นแล้วติดแฮทแท็ค #AMAZINGTHAILANDCITYRUN แล้วแชร์บนฟีดทางโซเชียวมีเดียของคุณด้วยนะ!

คุณกำลังรออะไรอยู่ล่ะ? ออกไปเริ่มเล่นกันได้เลย “Amazing Thailand ซิตี้ รันมันส์ ฟัน เว่อร์ ยิ่งกว่าเดิม

ฉันจะเริ่มต้นใช้งาน “AMAZING THAILAND ซิตี้ รัน…มันส์ ฟัน เว่อร์ ยิ่งกว่าเดิม” ได้อย่างไร?

 1. สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทาง www.amazingthailandcityrun.com เพื่อรับโค้ดรหัสกิจกรรมของแต่ละสัปดาห์ เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
 2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น District
  โดยสามารถโหลดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
  มือถือระบบ Google Play
  Link : https://bit.ly/3nV9FrJ
  มือถือระบบ Apple Store
  Link : https://apple.co/2SVqWmr
 3. แอปพลิเคชั่น District ป้อนโค้ดรหัส 6 หลักที่ได้รับจากการสมัครสำหรับใช้สมัครร่วมกิจกรรมของคุณ เพื่อเข้าร่วมภารกิจ “Amazing Thailand ซิตี้ รัน…มันส์ ฟัน เว่อร์”
 4. เริ่มภารกิจ “Amazing Thailand ซิตี้ รัน…มันส์ ฟัน เว่อร์ ยิ่งกว่าเดิม”โดยเริ่มกิจกรรมวันที่ 30 เมษายน 2565 ถึง 26 มิถุนายน 2565 รวมทั้งสิ้น 9 สัปดาห์ ทุกวันเสาร์ เวลา 5.30 น. ถึงวันอาทิตย์ เวลา 19.30 น. คุณมีช่วงเวลาดังกล่าวในการทำคะแนนสะสมให้ได้มากที่สุดด้วยการเดิน วิ่งช้าหรือวิ่งเร็วก็ได้
 5. เมื่อสิ้นสุดเวลา Cut-off (ทุกวันอาทิตย์ เวลา 19.30 น.) ระบบจะแจ้งยอดสะสมว่าได้กี่คะแนน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำแต้มสะสมมาลุ้นรับสิทธิ์ในการจับฉลากของรางวัลประจำสัปดาห์

AMAZING THAILAND ซิตี้ รัน…มันส์ ฟัน เว่อร์ ยิ่งกว่าเดิม” มีให้วิ่งในสถานที่ใดบ้าง?

กิจกรรม “Amazing Thailand ซิตี้รัน…มันส์ ฟัน เว่อร์ ยิ่งกว่าเดิม” จะสามารถสร้างกระแสตื่นตัวด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศให้กลับมา ด้วยการวิ่งรูปแบบซิตี้รัน ทั่วประเทศ กับความท้าทายในแต่ละภารกิจ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีการกำหนดจุด Check-point และจุด Challenge กระจายอยู่ทั่วไป ณ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนี้

เฟส 1 กรุงเทพมหานคร

วันที่ 30 เม.ย. – 1 พ.ค, 7-8 พ.ค. 65 (2 สัปดาห์)

เฟส 2 กรุงเทพมหานคร + 5 จังหวัดพื้นที่หลัก

วันที่ 14-15, 21-22, 28-29 พ.ค. 65 (3 สัปดาห์)

เฟส 3 กรุงเทพมหานคร + จังหวัดพื้นที่หลักครอบคลุมทั่วประเทศ

วันที่ 4-5, 11-12, 18-19, 25-26 มิ.ย. 65 (4 สัปดาห์)

“AMAZING THAILAND ซิตี้ รัน…มันส์ ฟัน เว่อร์ ยิ่งกว่าเดิม” มีกิจกรรมกี่ครั้ง?

กิจกรรม “Amazing Thailand ซิตี้รัน…มันส์ ฟัน เว่อร์ ยิ่งกว่าเดิม” มีระยะเวลาของกิจกรรรมตลอดเดือนเมษายน – มิถุนายน 2565 (3 เดือน) ระยะเวลาแข่งขันจะเริ่มทุกวันเสาร์ เวลา 05.30 น. สิ้นสุดวันอาทิตย์ เวลา 19.30 น. รวม 9 สัปดาห์ ดังนี้

(สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 65)

(สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 65)

(สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 65)

(สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 65)

(สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 65)

(สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 4 – 5 มิถุนายน 65)

(สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 11 – 12 มิถุนายน 65)

(สัปดาห์ที่ 8 วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 65)

(สัปดาห์ที่ 9 วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 65 )

การสะสมคะแนนและด่านต่างๆใน “AMAZING THAILAND ซิตี้ รัน…มันส์ ฟัน เว่อร์ ยิ่งกว่าเดิม” มีอะไรบ้าง?

แต่ละภารกิจ (Mission) ในละสัปดาห์ คุณมีเวลา 3 ชั่วโมง ในการแข่งขัน มีจุด Check-point: จำนวน 40 จุด ทั่วตามภารกิจในสัปดาห์นั้น ซึ่งจุดจะถูกเปลี่ยนไปทุกสัปดาห์ตามภารกิจนั้นๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องวิ่งสะสมแต้มให้ได้อย่างน้อย 3,000 แต้ม เพื่อรับสิทธิ์ในการจับฉลากแลกของที่ระลึกโครงการ / สัปดาห์ โดยมีด่านให้เก็บคะแนนสะสม ดังนี้

 1. จุด Check Point จุดสีเขียว 100 คะแนน จุดสำหรับเก็บคะแนนสะสมโดยการวิ่งไปตามจุดเพื่อเก็บคะแนน วิ่งผ่านสถานที่นั้นเพื่อเก็บคะแนน กระจายตามจุด ท่องเที่ยวสำคัญต่าง ๆ
 2. จุด Challenge Quiz จุดสีฟ้า 300 คะแนน จุดคำถามแบบทดสอบ เพื่อวัดความรู้รอบตัว

การสะสมคะแนนอย่างน้อย 3,000 คะแนนเพื่อได้สิทธิ์จับฉลากของรางวัล สำหรับ AMAZING THAILAND RUNNING ZONE CITY RUN มีของรางวัลอะไรบ้าง?

 • เหรียญที่ระลึก (เฉพาะ 10,000 คนแรกเท่านั้น)
 • ผ้าพันคออเนกประสงค์
 • เสื้อวิ่ง
 • เสื้อยืด
 • เสื้อแจ็คเก็ต

การนับรวมสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัล?

การสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัลจะใช้คะแนนสะสมแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ ไม่สามารถนำคะแนนของสัปดาห์อื่นมารวมกับเพื่อแลกของที่ระลึกได้

เมื่อสิ้นสุดเวลา Cut-off (ทุกวันอาทิตย์ เวลา 19.30 น.ของในแต่ละสัปดาห์) ระบบจะแจ้งยอดสะสมว่าได้กี่คะแนน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำแต้มสะสมมาแลกของที่ระลึกโครงการได้ ณ จุดแลกของที่ระลึก

ท่านจะต้องวิ่งคนเดียวหรือวิ่งแบบเป็นทีม?

นี่เป็นกิจกรรมสุดพิเศษเฉพาะสำหรับ “Amazing Thailand ซิตี้รัน…มันส์ ฟัน เว่อร์ ยิ่งกว่าเดิม” เท่านั้น ที่คุณสามารถวิ่งเก็บคะแนนแบบตัวคนเดียว หรือสามารถวิ่งแบบเป็นทีมก็ได้ โดยการเชิญเพื่อนมาร่วมวิ่ง หากเพื่อนกดตอบรับคำเชิญก็สามารถวิ่งไปพร้อมกันเพื่อพิชิตภารกิจร่วมกันอย่างสนุกสนาน

ท่านสามารถลงสมัครหลายครั้งได้หรือไม่?

ได้ ในกรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องการร่วมกิจกรรมอีก สามารถร่วมกิจกรรมในสัปดาห์ถัดไป โดยต้องลงทะเบียนร่วมกิจกรรมใหม่ในทุกๆ สัปดาห์

วิ่งแทนกันได้หรือไม่?

ไม่ได้ เพราะระบบต้องใช้มือถือและอีเมล์ของท่านในการยืนยันตัวตนทั้งตอนที่สมัครและตอนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

ฉันควรระวังมาตรการด้านความปลอดภัยอะไรบ้างสำหรับ AMAZING THAILAND CITY RUN…มันส์ ฟัน เว่อร์ ยิ่งกว่าเดิม?

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด- ๑๙ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) หรือ ศบค. อย่างเคร่งครัด

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามกฎหมายการจราจรเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง และไม่รบกวนการดำเนินชีวิตปกติของบุคคลอื่นด้วย

สิ่งที่ต้องมีขณะร่วมกิจกรรมมีอะไรบ้าง?

 • สมัครลงทะเบียนทาง amazingthailandcityrun.com เพื่อรับรหัสสำหรับเข้าร่วมกิจกรรม
 • มือถือและแอปพลิเคชั่น District Race เวอร์ชันล่าสุดที่สมาร์ทโฟนของท่าน
  โดยสามารถโหลดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
  มือถือระบบ Google Play
  Link : https://bit.ly/3nV9FrJ
  มือถือระบบ Apple Store
  Link : https://apple.co/2SVqWmr
 • ลงทะเบียนยืนยันตัวตนกับทางแอปพลิเคชั่น
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่มือถือของคุณชาร์จเต็มแล้ว
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า GPS / ตำแหน่งมือถือของคุณเปิดอยู่
 • แนะนำให้ใช้กระเป๋าใส่มือถือแบบคาดเอวหรือแบบคาดหัวไหล่ในขณะเล่น

หากแอปพลิเคชั่นของฉันขัดข้อง / แอปพลิเคชั่นของฉันหยุดทำงาน ฉันควรทำอย่างไรดี?

 • ขั้นแรกให้ลองปิดแอปพลิเคชั่นของคุณแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง แอปนำคุณกลับไปที่หน้าแรกหรือกลับเข้าสู่ภารกิจในปัจจุบันของคุณ
 • หากคุณยังคงประสบปัญหาอยู่ให้ถอนการติดตั้งและติดตั้งแอปพลิเคชั่นเวอร์ชันล่าสุดใหม่โดยตรงจากแอปสโตร์

หากมีคำถามหรือปัญหาเพิ่มเติมควรทำอย่างไร?

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือพบปัญหาใด ๆ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่

โทรศัพท์: 0 2957 58800 2957 5881 โทรสาร 0 2957 5882  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10:00-17:00 น. (หยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)

หรือติดต่อทางอีเมล์ที่ thailandtrileague@gmail.com

Email : amazingthailandcityrun@gmail.com 

Facebook : Amazing Thailand City Run 

แจ้งให้เราทราบปัญหาที่คุณพบและเราจะแก้ไขโดยเร็วที่สุด